17
Mars
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

3-lags glass nå som standard fra 01.04

Som første vindusprodusent i verden innfører VELUX Norge 3-lags glass som standard i alle takvinduer. Forbedret u-verdi og god g-verdi (uendret solenergitransmisjon) gir en enda bedre energibalanse.

​Frisk luft og dagslys i hjemmet, skolen og på arbeidsplassen har stor betydning for helse, læring og trivsel. Takvinduer gir begge deler og faktisk dobbelt så mye dagslys som et fasadevindu. Særlig i Norge, der det flere måneder i året er lite dagslys, er det viktig å slippe dagslyset inn.

Solvarme og energibalanse

Flott med dagslys og takvinduer, men hva med varmetapet, tenker du kanskje? Svaret er den totale energibalansen, altså differansen mellom solvarmebidrag (g-verdi) og varmetap (u-verdi). Takvinduer gir god energibalanse blant annet fordi solvarmen ledes dypere inn i rommet, helt gratis.

VELUX er verdens største produsent av vinduer og var først ut i verden med 2-lags glass som standard. Nå er selskapet også først ute med å innføre 3-lags glass som standard. Dermed forbedres energibalansen ytterligere.

Effektivt mot kaldras

I tillegg til enda bedre energibalanse gir 3-lags glass også andre fordeler. En er at det midterste glasset stopper kaldraset. En annen er den positive fordelen i forbindelse med smelteprosessen av snø og is.

3-lags takvinduer fra VELUX har også to ekstra belegg som standard, ett for antidugg og ett for enklere renhold. I dag er tillegget for 3-lags glass kr. 1400 pr vindu. Pr. 1. april 2015 reduseres påslaget til kr. 700,- pr. vindu.

Om VELUX

VELUX Norge AS selger og markedsfører VELUX takvinduer i det norske markedet og er eid av VELUX A/S i Danmark, verdens største produsent av takvinduer. I sortimentet inngår også komplementære produkter som inndekninger, undertakskraver, utforingspaneler, solskjerming, manuell og elektrisk fjernbetjening. Produktene tilbys til alle typer bygg uansett tak - boliger som næringsbygg. Produktene forhandles av byggevareforretninger i hele Norge.
 

Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaper bedre bygninger med dagslys og frisk luft gjennem taket. Produktporteføljen består av et bredt sortiment av takvinduer og vinduer for flate tak. I tillegg tilbyr VELUX Gruppen ulike typer solskjerming og dekorasjon, rulleskodder, innbygningsprodukter og produkter til fjernbetjening. VELUX Gruppen som har produksjonsselskaper i 11 land og salgsselskaper i nesten 40 land, eier globalt et av de sterkeste brands i byggevareindustrien og selger sine produkter i nesten hele verden. Det er ca 10.000 ansatte, derav 15 i Norge. VELUX Gruppen har hovedkontor i Hørsholm nord for København og produkssjon-, administrasjon- og utviklingsavdelinger fordelt i hele Danmark. VELUX Gruppen er eid av VKR Holding A/S, et fonds- og familieeid aksjeselskap. Du kan lese mere på velux.no.