VELUX Norway - Arkiv (arkitekter)

2018
19
Juni
2018
Når huset har skråtak er det enkelt å sette inn takvinduer for å slippe inn dagslys og gi mulighet for lufting gjennom vinduene. Har huset flatt tak, er løsningen et vindu for flate tak. Også vinduer for flate tak kan leveres med mulighet for lufting...
Les mer
2015
24
September
2015
VELUX Gruppen er selv en innovativ produsent av dagslys i arkitekturen. Gruppen har gjennom mange år arrangert internasjonale konkurranser for studenter innen arkitektur og design. Vårt ønske er at de gode idéene skal yngle og de beste løsningene...
Les mer
23
April
2015
Arkitekter, lysdesignere, forskere og fagmiljøer går nå sammen for å sette dagslyset på dagsorden. I dagens samfunn er vi mer inne enn før. Nå tilbringer vi 90 prosent av tiden innendørs,hele tre ganger mer enn på 1950-tallet. Samtidig blir det st...
Les mer
2013
30
August
2013
Fra 2. september åpnes det for påmelding av deltakere i International VELUX Award 2014. Temaet er ”Light of tomorrow” og studenter inviteres til å fabulere fram nye ideer om hvordan dagslyset kan benyttes i arkitekturen. Framtidige arkitekter utfo...
Les mer
2011
23
November
2011
Årets dagslysstipend er tildelt sivilarkitekt Eli Ramsvik for hennes masteroppgave ”Bade i lys” ved Fakultetet for arkitektur ved NTNU. Masteroppgaven beskriver et tenkt badeanlegg på Tautra i Trøndelag. Ramsvik ble utdannet sivilarkitekt i juni 2011...
Les mer