26
Mars
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Aktivhus i Stjørdal skaper debatt

22. mars ble det første av flere framtidshus innviet på Hjelsengfeltet i Stjørdal. Huset produserer store deler av sin egen energi og sikrer et bomiljø med godt dagslys og frisk luft.

Aktivhuset forener energigjerrighet og miljøvennlighet med spennende arkitektur, avansert teknikk og høy bokvalitet. Boligen har oppnådd energiklasse A.

 

Solfangere dekker om lag halvparten av husets årlige behov for varmt tappevann. Takvinduer og fasadevinduer slipper inn solvarme og ventilerer huset gjennom aktiv styring. Prosessene er automatisert og kamineffekten utnyttes for rask utlufting uten å kjøle ned interiøret. Utvendig og innvendig solskjerming både stopper uønsket sol og varme og bidrar til isoleringen om vinteren. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning effektiviserer energiforbruket om vinteren.

 

Det er dør- og vindusgrossist Tore Ligaard som har bygd det første av flere aktivhus i Stjørdal. Han har fått med seg en rekke leverandører og institusjoner knyttet til byggebransjen.

– En viktig samarbeidspartner er VELUX Gruppen, som gjennomfører et omfattende forsknings- og utviklingsprosjekt hvor framtidens energieffektive hus bygges flere steder i Europa. Også Husbanken har bidratt med finansiering. Husbanken har samtidig utpekt boligen til et forbildeprosjekt, forteller Richard Ligård, daglig leder i Framtidens Aktivhus AS. Huset er tegnet av Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS.

Vekt på solenergi

– Vi bygger etter mange av de samme prinsippene som benyttes i passivhus, men med et større fokus på bruk av solenergi og aktiv styring.

– Dette er et aktivt passivhus. På det kaldeste vil huset mer eller mindre fungere som et passivhus, mens det ellers i året vil respondere aktivt på omgivelsene.

– Nok friskluft og dagslys vil koste noe energi, men vi oppnår likevel energiklasse A på huset. Om energiforbruket hadde blitt for høyt, hadde ikke prosjektet vært like interessant å gjennomføre, påpeker Ligård.

– Vi selger dører, vinduer og garasjeporter. Dette er det første huset Ligaard-gruppen bygger. Det er viktig å vise at vi tar miljøet på alvor. Det må alle i byggebransjen forholde seg til. Da vil vi ha en fordel av å være tidlig ute. Vi har brukt fagmiljøet ved NTNU som sparringpartner i prosessen. Å snakke med de beste på området, har gitt oss en god kvalitetssikring i plan- og utviklingsarbeidet.

Fanger sola

Huset har ca 18 kvm med solfangere på fasaden og terrasserekkverk mot sør og sørvest. De sørger for energi til oppvarming av tappevann og til vannbåren gulvvarme i bad og entre. Om sommeren vil solvarmen dekke det aller meste av dette forbruket. Huset har en frittstående vedovn i 1. etasje og en peis i 2. etasje. CO2 nøytral vedfyring sikrer et varmt hus også i den kalde årstiden. Det er også mulig å supplere med elektrisk oppvarming etter behov.

Rutinene med åpning og lukking av vinduer og solskjerming er automatisert. Det er programmert flere faste scenarier, men beboerne kan overstyre alle funksjoner etter egne behov. Automatikken vil måle luftkvalitet, tilstedeværelse samt flere andre parametere og handle i tråd med disse.

Takvinduene ventilerer også huset slik at det ikke blir for hett på varme dager. De gir samtidig meget godt dagslys i oppholdsrommene.

Vinduene betjenes elektrisk, og en regnsensor sørger for at de lukkes i tilfelle nedbør.

– Når vi ser det vellykkede resultatet, viser vi i praksis at den teknologien VELUX Gruppen representerer er viktig og anvendelig både for å skape gode bomiljøer og energigjerrige hus. Alt blir tilrettelagt for komfortabel og energivennlig drift. Det skal ikke være vanskelig å bo i et energieffektivt hus, sier direktør Torgeir Øverås i VELUX Norge AS. Han er glad for at aktivhuset vekker oppmerksomhet og skaper debatt i fagmiljøene. 

 

FAKTA:

På 40 minutter mottar Jorden nok solenergi til å dekke klodens energiforbruk i et år. Det er dette VELUX Gruppen ønsker å utnytte ved å utvikle en hustype med en ”aktiv” takflate og de mange detaljene for å fange opp og ta vare på energien. Det fordrer at alle bygningsmessige konstruksjoner er utformet for å ta vare på energien og bruke vinduene aktivt for å balansere energiforbruket.

Tore Ligaard startet som glassmester i 1962 og har derfor en ekstra forkjærlighet for bruk av glass. Nå driver han Tore Ligaard AS, som er både grossist- og detaljhandel med dører, vinduer, garasjeporter og vindusglass som spesialitet. Det er datterselskapet Framtidens Aktivhus AS står for utbyggingen av aktivhus i Stjørdal.

Tore Ligaard har latt seg inspirere av prosjektet  ”Model Home 2020”, som VELUX Gruppen bygger fem steder i Europa. Disse prosjektene vil gi VELUX Gruppen den beste kompetansen i å bygge CO2-nøytrale hus. VELUX Gruppen støtter også opp om byggingen av uavhengige aktivhus lik de Ligaard har begynt å bygge i Stjørdal. For VELUX Gruppen er det ønskelig at ideene, som prøves ut i deres eget internasjonale prosjektet, også prøves av andre uavhengige utbyggere.

Nærmere informasjon:

Richard Ligård, Framtidens Aktivhus AS, tlf 99 77 30 04

Torgeir Øverås, VELUX Norge AS, tlf 22 51 06 18

Mer informasjon om prosjektet finner du på www.framtidensaktivhus.no.

Bilder kan lastes ned fra www.randex.no/velux