23
April
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Dagslyset skal frem i lyset

Energihensyn går stadig mer utover dagslyset i boliger, skoler og næringsbygg. Parallelt viser forskning at det går utover helse, læring og jobbprestasjoner.

Arkitekter, lysdesignere, forskere og fagmiljøer går nå sammen for å sette dagslyset på dagsorden.

I dagens samfunn er vi mer inne enn før. Nå tilbringer vi 90 prosent av tiden innendørs,hele tre ganger mer enn på 1950-tallet. Samtidig blir det stadig mindre dagslysi bygg som følge av energihensyn og byggetekniske krav.

Mørk trend bekymrer

Trenden bekymrer stadig flere fagmiljøer. Forskning viser at dagslys er sværtviktig for helse, trivsel og biologisk rytme, samt at det fremmer produktivitet og læring. – Selv om dagslyset er grunnlaget for alt liv og et fundamentalt menneskeligbehov, blir det stadig mindre dagslys i bygg. Det er en risikabel utvikling somgår utover læring i skolen, inneklima, jobbtrivsel, arkitektur og i verste fallhelsen, sier Katia Valerie Banoun, daglig leder i den landsdekkendebransjeforeningen Lyskultur.

Behovet varierer

Dagslysdesign har på mange vis blitt en tapt kunnskap gjennom 1900-tallet. Arkitekter,designere og ingeniører ble «blendet av» hvordan kvaliteten og intensiteten idet kunstige lyset økte. Oppfatningen var at det kunstige lyset ville kunne oppfylle alle våre behov. Dermed ble dagslyset neglisjert.

- Godt dagslys henger sammen med behov og bruk og vil variere fra bygg til bygg og rom til rom. Det er viktig at vi som prosjekterer og designer belysningsanlegg utnytter den kunnskapen vi har om lys, slik at vi kan bistå arkitektene i å ta kontroll over dagslyset og forme det etter brukerens behov, sier medlem av Lyskulturs fagkomité NLK,lysdesigner Arve Olsen.

Dagslysforum med toneangivende aktører

Lyskultur har i samarbeid med aktører som Norske arkitekters landsforening(NAL), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Høgskolen i Buskerud ogVestfold (HBV) og Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) etablertet tverrfaglig forum for å få dagslyset frem i lyset. Dagslysforum har blant annet som mål å jobbe for økt bruk av dagslys i bygg, samt øke bevisstheten om dagslysets positive sider overfor forbrukere, bransjen og myndigheter. – Utviklingen med stadig mindre dagslys i bygg er et stort samfunnstema som ikke har fått nok oppmerksomhet. Vi må ha miljøvennlige bygg, men det må ikke gå på bekostning av trivsel og helse. Med dagens kompetanse og løsninger kan miljø og helse kombineres, sier Banoun.

Europeisk dagslysstandard

15. april arrangerte Dagslysforum et seminar ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Der orienterte fremtredende arkitekter og forskere om konsekvensene av mindre dagslys, blant annet hva det gjør med helse, trivsel og arkitektur. En av foredragsholderne var professor Barbara Matusiak ved NTNU. Hun e rdagslysekspert i Lyskulturs fagkomité NLK og er medlem i den felleseuropeiske standardiseringsorganisasjonen CEN som nå utarbeider forslag til ny europeiskstandard for "Dagslys i bygninger". Målet er å sikre tilfredsstillende dagslys i bygg.

- Myndighetene bør bli mer bevisst på utviklingen og stille krav om en gitt mengde dagslys i bygg. Det vil gi oss bedre helse, men også bedre bygg i form av utsikt og arkitektur, sier Barbara Matusiak.

 

 
 

Om VELUX Grupppen

VELUX Gruppen skaper bedre bygninger med dagslys og frisk luft gjennem taket. Produktporteføljen består av et bredt sortiment av takvinduer og vinduer for flate tak. I tillegg tilbyr VELUX Gruppen ulike typer solskjerming og dekorasjon, rulleskodder, innbygningsprodukter og produkter til fjernbetjening. VELUX Gruppen som har produksjonsselskaper i 11 land og salgsselskaper i nesten 40 land, eier globalt et av de sterkeste brands i byggevareindustrien og selger sine produkter i nesten hele verden. Det er ca 10.000 ansatte, derav 15 i Norge. VELUX Gruppen har hovedkontor i Hørsholm nord for København og produkssjon-, administrasjon- og utviklingsavdelinger fordelt i hele Danmark. VELUX Gruppen er eid av VKR Holding A/S, et fonds- og familieeid aksjeselskap. Du kan lese mere på velux.no.