23
November
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Dagslysstipend til nyutdannet arkitekt

Årets dagslysstipend er tildelt sivilarkitekt Eli Ramsvik for hennes masteroppgave ”Bade i lys” ved Fakultetet for arkitektur ved NTNU. Masteroppgaven beskriver et tenkt badeanlegg på Tautra i Trøndelag. Ramsvik ble utdannet sivilarkitekt i juni 2011.

Juryen sier om Eli Ramsviks masteroppgave at hun i dette prosjektet har utforsket virkningen av dagslys, som et dominerende arkitektonisk element, ved at taket er laget utelukkende av glass.– Dette er et meget bevisst og dristig valg som har gitt henne nye arkitektoniske muligheter; gradering av åpning mot landskapet, veksling mellom diffust og rettet lys og delikat gradering av lysfargene.– Prosjektet er også meget vellykket når det gjelder samspill mellom dagslys og elektrisk lys i de enkelte baderom, skriver juryen i sin begrunnelse.

Juryen har bestått av sivilingeniør/høgskolelektor Hilde Hauge, HIBU, professor/sivilarkitekt Barbara Matusiak, NTNU og direktør Torgeir Øverås, VELUX Norge AS.

Det er VELUX Norge AS som har innstiftet dagslysstipendet på kr 20.000 for å fremme bevisstheten om aktiv bruk av dagslys i bygninger. Konkurransen setter bevisst ingen øvrige rammer for prosjektene. Heller ikke til produktbruk. Den beståtte/godkjente semester- eller eksamensoppgaven må være avlagt i løpet av de to siste kalenderårene ved norsk høgskole eller universitet. Den må sendes inn til konkurransen av foresatt lærer.

Dagslysstipendet med diplom ble utdelt i forbindelse med LYSnETs arrangement tirsdag 22. november på HiOA.

Nærmere opplysninger:Prisvinner og sivilarkitekt Eli Ramsvik, tlf 41 32 49 39Direktør Torgeir Øverås, tlf 91 79 08 98

eller les om prosjektet

Bilder fra utdelingen kan lastes ned på www.randex.no/velux