23
April
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Europeere om helse:

Inneklimaet viktigere enn trening

Inneklimaet viktigere enn trening

Ifølge europeere er et sunt hjem viktigere for helsen enn å unngå tobakk eller å trene .Likevel lufter mange for sjelden og tørker tøy i oppholdsrom. Nordmenn er flinkest til å ha det helt mørkt på soverommet. Det er blant funnene i en storundersøkelse initiert av VELUX Gruppen.  

Vi tilbringer 90 prosent av tiden innendørs, hele tre ganger mer enn på1950-tallet. Likevel lever mange i et usunt inneklima. 80mill. europeere lever i hjem med fukt, som nesten dobler risikoen for å utvikle astma. Samtidig går dagens byggenormer på bekostning av inneklimafaktorer som dagslys og naturlig ventilasjon. VELUX Gruppen har derfor gjennom en stor europeisk studie kartlagt hva vi mener om inneklimaets helsebetydning.

Søvn, frisk luft og dagslys scorer høyt

Unngå tobakk! Tren! Spis rikelig med frukt og grønt! Årevis med offentligdebatt har gjort europeere bevisst på disse retningslinjene for en sunnlivsstil. Selv om inneklima ikke har vært like mye og lenge på dagsorden, menervi likevel dette er viktigere.

Undersøkelsen Healthy Homes Barometer omfatter 12000 europeere i 12 land, inkludert Norge. Den er utført for VELUX Gruppen avdet danske analyseinstituttet Wilke og er den mest omfattende hittil om europeeres synspunkter og adferd i forhold til sunne hjem.

Respondentene er blant annet spurt hvor viktige ni faktorer er for helsen. Og tre av de fire faktorene som rangeres høyest er direkte relatert til hjemmet. Det vi bruker mest tid på i hjemmet, nemlig å sove, anses også som den viktigste helsefaktoren. Ventilasjon for frisk luft og rikelig med dagslys vektlegges som nummer to og fire. De øvrige faktorene er å spise rikelig med frukt og grønt (2), tilbringe tid utendørs (5), unngå tobakk (6), regelmessig trening (7), unngå kjemikalier (8) og innta kosttilskudd (9). Det er veldokumentert at inneklima har stor betydning for helse, trivsel, læringog jobb prestasjoner. Eksempelvis lærer barn 15 prosent bedre i omgivelser medgodt inneklima.

- Vi tilbringer nesten all vår tid innendørs ogtar over 20 000 åndedrag daglig. Likevel har betydningen av et sunt inneklima blitt noe overskygget av andre helsediskusjoner. Det er derfor gledelig at inneklima nå anses som viktig for helsen. Vi må evne å tilrettelegge for bygg og boliger som både er miljøvennlige, energibesparende og sunne, sier TorgeirØverås, adm. direktør i VELUX Norge.

Vi lufter for sjelden og tørker tøy inne

Selv om vi oppfatter inneklima som et viktig helseelement, har mange av oss rutiner som bidrar til det motsatte. Dårlig inneklima kan skyldes forhold somfor lite frisk luft og dagslys, tørking av klær i oppholdsrom eller at soverommet ikke er helt mørkt om natten. Healthy Homes Barometer viser at vi ikke lufter tilstrekkelig i vintermånedene. Nesten hver fjerde europeer (23,6 %) skifter ikke luften i boligen daglig, noe som er nødvendig for god luftkvalitet. I Norge er tallet hele 39,9 %. I tillegg har europeere en dårlig vane med tørking av tøy i oppholdsrom. 65 %tørker tøy innendørs minst en gang i uken selv om det øker risikoen for fukt ogmugg. Og i Norge slurves det enda mer, noe som kanskje kan skyldes klimatiskeforhold. I Norge oppgir 74,7 % at de tørker tøy innendørs minst en gang per uke. Nordmenn er imidlertid flinkest til å sørge for at soverommet er helt mørkt om natten, noe som er viktig for en god natts søvn og være uthvilt dagen etter. I Norge sover åtte av ti (79 %) i komplett mørke hver natt. Om Healthy Homes Barometer
 

Healthy Homes Barometer er en spørreundersøkelse om europeiske innbyggeres holdninger og atferd vedrørende hjemmekomfort, energiforbruk og miljøpåvirkning. Den skal gjennomføres årlig og er initiert av VELUX Gruppen, verdens største vindusprodusent. Undersøkelsen er utført av de uavhengige konsulentselskapene Operate A/S og Wilke og ledsaget fagligav professor Dr. Dr. h. c. Bernd Wegener ved Humboldt-universitetet i Berlin.

 

I oktober 2014 ble et spørreskjema besvart av 12000 europeere i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland,Ungarn, Italia, Nederland, Norge, Polen og Storbritannia. De 12 landene som ble kartlagt representerer over 375 millioner europeere, tilsvarende over 70prosent av populasjonen i Europa. Se også http://www.velux.no/sunne-hjem/healthy-homes.For mer informasjon, kontakt:

Torgeir Øverås, adm. direktør i VELUX NorgeE-post: torgeir.overas@velux.com Mobil: 917 90 898