20
Juni
2018
|
14:45
Europe/Amsterdam

FAKRO taper svertekampanje mot VELUX

Sammendrag

FAKRO, det polske takvinduselskapet og konkurrent til VELUX, tapte en klagesak til EU-kommisjonen, som siden 2012 har blitt brukt som grunnlag for en svertekampanje flere steder i Europa mot VELUX Gruppen.

EU-kommisjonen avslo klagen som polske FAKRO gjorde mot VELUX i 2012. Talsmann for EU-kommisjonen, Ricardo Cardoso, bekreftet til polsk og internasjonal media at kommisjonen foretok en omfattende etterforskning av anklagene mot VELUX Gruppen og fant ingen brudd på konkurransereglene av VELUX.

«Vi håper at EU-kommisjonens avgjørelse i denne saken stopper den lange listen med anklager som FAKRO har kommet med mot VELUX i media og på konferanser. Det er viktig for oss å opptre rettferdig med hensyn til konkurranse og vi har ingen grunn til å oppføre oss på en måte som strider mot dette. Vi tilbyr et kvalitetsprodukt og et høyt servicenivå, og derfor trenger vi ikke noe annet en rettferdig konkurranse i markedene hvor vi opererer», sier administrerende direktør for VELUX Gruppen, David Briggs.

FAKRO har beskrevet saken som et eksempel på de vanskelige konkurranseforholdene er for selskaper i Øst-Europa som prøver å vinne markedsandeler i gamle EU-land. FAKRO brukte anklager fra appellen mot media og politikere.

«Siden EU-kommisjonen etterforsker saken har vi besluttet å ikke kommentere dette av respekt for myndighetenes arbeid. Det har vært en ubehagelig opplevelse å se hvor langt en konkurrent er villig til å gå for å kritisere VELUX. Våre kunder har også bedt om vår respons til anklagene og mange har blitt sjokkert over å høre hvor langt FAKRO har vært villige til å gå», sier David Briggs.

Briggs refererer trolig til den største saken om industriell spionasje i Danmark, hvor en ansatt i en høy posisjon i VELUX, kontaktet FAKRO via en mellommann, for å selge tusenvis av konfidensielle VELUX dokumenter og hemmelige opptak av interne møter om kunder, produkter, innovasjon og strategi. FAKRO innrømmet til polsk media at toppledelsen i FAKRO møtte disse to mellommennene flere ganger, angående potensielt kjøp av det stjålne materialet.

“Denne saken viser tydelig at VELUX og FAKRO har svært forskjellige syn på rettferdig konkurranse. Jeg håper at FAKRO aksepterer denne avgjørelsen og at de i fremtiden bruker tiden sin på å konkurrere i markedet, i stedet for å komme med anklager og kjøre svertekampanjer», sier David Briggs.

Politiet i Danmark fortsetter å etterforske saken om industriell spionasje i VELUX.

FAKRO har tidligere levert inn klager mot VELUX Gruppen til konkurransemyndighetene og i 2008 ble det foretatt et «dawn raid» ved flere av VELUX Gruppens datterselskaper. Denne etterforskningen avslørte heller ingen tegn på konkurransemessige brudd fra VELUX sin side.

Om VELUX Gruppen

I mer enn 75 år har VELUX Gruppen skapt et bedre bomiljø for mennesker over hele verden; ved å gjøre mest mulig ut av dagslys og frisk luft gjennom taket. Vår produktportefølje omfatter blant annet takvinduer, vinduer for flate tak, rulleskodder, solskjerming og dekorasjon. Disse produktene bidrar til å sikre et sunt og bærekraftig inneklima, for arbeid og læring, for lek og glede. Vi jobber globalt - med salg og produksjon i mer enn 40 land og med omtrent 9 500 ansatte verden over. VELUX Gruppen eies av VKR Holding A/S, som er et fonds- og familieeid aksjeselskap. I 2016 hadde VKR Holding en omsetning på 2,4 millioner euro, og donerte 155 millioner euro i veldedige tilskudd gjennom fondet THE VELUX FOUNDATIONS. For mer informasjon, besøk www.velux.no.