21
Juni
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Framtidshus på topphundreliste

VELUX Gruppens forsknings- og utviklingsprosjektet Model Home 2020 er valgt ut til Sustainia100, en internasjonal prestisjeliste over verdens mest miljøvennlige prosjekter i ulike sektorer.

I Norge er Framtidens aktivhus i Stjørdal sterkt inspirert av dette prosjektet.

 

Prosjektet Model Home 2020 har bygget seks demonstrasjonsbygninger i Danmark, Østerrike,  Frankrike, Tyskland og Storbritannia med bruk av dagens kjente teknologier og produkter. Bygningene ble planlagt og bygget for å vise hvordan energiutfordringene kan løses mot 2020 uten at det går på bekostning av et godt innemiljø basert på frisk luft og behovet for godt dagslys.

– Når Model Home 2020 blir en del av Sustainia100, blir vår visjon og våre resultater vist stor interesse over hele verden som et av de 100 mest miljøvennlige byggeprosjektene. Det vil igjen gi inspirasjon til framtidige prosjekter, sier prosjektdirektør Lone Feifer i VELUX Gruppen.

Sustainia er en modell for bærekraftige samfunn basert på eksisterende grønne løsninger og teknologier. Modellen ble skapt av tenketanken MondayMorning sammen med flere internasjonale størrelser innen klimaspørsmål, som tidligere California-guvernør Arnold Schwarzenegger, EUs klimakommissær Connie Hedegaard og andre.

Sustainia100 ble offentliggjort 20. juni i forbindelse med miljøtoppmøtet Rio+20 i Rio de Janeiro.

I Norge har flere prosjekter blitt inspirert av Model Home 2020. Noen har plukket ut noen elementer mens Framtidens aktivhus, som ble innviet i Stjørdal tidligere i år, tydeligst har holdt seg til ideene bak forsknings- og utviklingsprosjektet.

Felles for Model Home 2020 prosjektene er at de skal være så nær selvforsynt med energi som mulig. Samtidig skal bokvaliteten og innemiljøet være på topp med masse frisk luft og dagslys.

Nærmere opplysninger:

Siri Sundby, VELUX Norge AS,

telefon 22 51 06 08, epost: siri.sundby@velux.com