27
Oktober
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Høstvedlikehold

4 tips til høstvedlikehold!

VELUX takvinduer er produsert for å vare i mange år.  Men som alle andre vinduer, så må også takvinduer vedlikeholdes.

Vi anbefaler at du etterser vinduene dine før vinteren setter inn.

*  Rens vinduet for løv og annet som kan hindre fri avrenning*  Kontroller om luftfilteret er rent og helt*  Smør hengsler og låshus*  Kontroller vinduets pakninger, også på gripelistenLes mer: http://www.velux.no/Private/Service_og_vedlikehold/Vedlikehold/hostvedlikehold