02
Desember
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Internasjonal VELUX Award 2016

VELUX Gruppen lanserer den Internasjonale VELUX Award 2016 for å inspirere arkitektstudenter fra hele verden til å jobbe med dagslys i arkitektur. Studentene må registrere seg før 1. April 2016 for å kunne delta.

Den Internasjonale VELUX Award 2016 for Arkitektstudenter,vil oppmuntre og utfordre studentene til å se på hvilken rolle dagslys harinnenfor arkitektur. 

“Vi ønsker å gi en verdig hyllest og styrke rollentil dagslys innenfor byggdesign,” sier Per Arnold Andersen, Leder for den InternasjonaleVELUX Award. “I århundrer har dagslys vært hovedkilden til lys innendørs, ogarkitekter har alltid vært interessert i og fasinert av dette emnet; endadagslys kan være en svært vanskelig disiplin å tilnærme seg, forstå og mestre,”fortsetter han.

Morgendagens lys
Det overordnede temaet for den Internasjonale VELUXAward, er Morgendagens lys. Hensikten med prisen er å inspirerearkitektstudenter til å vurdere bruken av sollys og dagslys som hovedkilden av energiog lys, og hvordan man sikrer helse og trivsel for folk som bor og jobber i bygninger.En viktig utfordring er hvordan du kan forvandle en eksisterende bygningsmasse,med strategisk bruk av dagslys som en av hovedfaktorene for endring.

Tema
Rammen rundt temaet bør ligge innenfor bruk av dagslysi arkitektur og prosjektene bør fokusere enten på: 

1) Dagslys i bygninger – med prosjekter somdemonstrerer prinsipper for å bringe dagslys og sollys inn i bygninger, eller

2) Dagslys undersøkelser – med prosjekter som undersøker faktorer som utforskerde fysiske egenskapene til lys, nye materialer, eller dagslys for helse ogvelvære.

Regionale priser og sammenlagtpriser
Prisen er en ‘åpen ide’ konkurranse og er organisertglobalt i to faser; i første fase, vil priser bli delt ut til 1) Vest Europa, 2)Øst Europa og Midtøsten, 3) Amerika, 4) Asia og Oceania 5) Afrika. I den storefinalen, vil priser bli utdelt til de globale vinnerne.

Alle prisene vil bli utdelt innenfor to kategorier, Dagslysi bygninger og Dagslys undersøkelser. Juryen kan også utdele en pris for detbeste prosjektet med bruk av VELUX produkter, selv om studentene ikke erforpliktet til å jobbe med VELUX produkter. 

En profesjonell jury vil velge vinnerne
En jury bestående av internasjonalt anerkjentearkitekter og fagfolk, vil evaluere alle innsendte prosjekter. Juryen vil blisamlet i nært samarbeid med den internasjonale Union of Architects(UIA).

Juryen for den Internasjonale VELUX Award 2016 vilbli annonsert i begynnelsen av 2016. 

4,000 Morgendagens lys – og teller.

I 2014, fikk prisen inn 797 prosjekter. Etter atjuryen hadde evaluert alle prosjektene, fikk 12 prosjekter priser og delte prispengenepå 30,000 euro.

Vinner prosjektet Lys Revitalisering ble skapt av DuDikang, Li Le, Zhou Yujing and Ma Yao fra Tsinghua Universitetet i Beijing,China: “For oss, betyr morgendagens lys å revurdere de dypere verdier ihverdagen,” sier Du Dikang i et intervju om deres prosjekt.

De tidligere prisvinnerne kom fra, Norge, Danmark,USA, Sør Korea, Sveits og Kina.

Siden den første Internasjonale VELUX Award for Arkitektstudenteri 2004, har prisen vokst til å bli en av de største konkurranser av sitt slagfor arkitekter som ønsker å være med å forme fremtidens bygg. Siden den førsteprisutdelingen har mer enn 5000 studenter fra mer enn 80 land levert inn nær4000 prosjekter om prisens tema Morgendagens Lys. 

Den internasjonale VELUX Award 2016 forArkitektstudenter er åpen for registrering fra november 2015, studentene måregistrere seg før 1.april 2016 for å kunne delta.

Mer orientering angående prisen og registrering ertilgjengelig på  www.iva.velux.com

Følg oss på facebook.com/internationalveluxaward  

Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaper bedre bygninger med dagslys og frisk luft gjennem taket. Produktporteføljen består av et bredt sortiment av takvinduer og vinduer for flate tak. I tillegg tilbyr VELUX Gruppen ulike typer solskjerming og dekorasjon, rulleskodder, innbygningsprodukter og produkter til fjernbetjening. VELUX Gruppen som har produksjonsselskaper i 11 land og salgsselskaper i nesten 40 land, eier globalt et av de sterkeste brands i byggevareindustrien og selger sine produkter i nesten hele verden. Det er ca 10.000 ansatte, derav 15 i Norge. VELUX Gruppen har hovedkontor i Hørsholm nord for København og produkssjon-, administrasjon- og utviklingsavdelinger fordelt i hele Danmark. VELUX Gruppen er eid av VKR Holding A/S, et fonds- og familieeid aksjeselskap. Du kan lese mere på velux.no.