30
Mars
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Luftevaner i et antropologisk perspektiv

Når du åpner vinduet på kjøkkenet om morgenen er det ikke så tilfeldig, som du kanskje tror. Hvordan og når vi lufter er nemlig svært vanepreget.

En ny dybdeundersøkelse viser at det blant annet er vaner, omsorg og et behov for kontroll over innemiljøet som avgjør når og hvordan vi lufter i hjemmene. Undersøkelsen er gjennomført av den danske antropologen Bettina Hauge på oppdrag fra VELUX Gruppen. Hauges antropologiske undersøkelse og analyse av betydningen av frisk luft i boliger konkluderer med at det særlig er ved overganger i dagliglivet at vi lufter. Når vi står opp, når vi kommer hjem fra jobb og ferie, men også ved overganger mellom årstider er det et mønster at vi lufter. Våre vaner varierer i forhold til årstidene, boligen og rommene. For mange mennesker er disse vaner eller ritualer et sinnbilde på at huset lever og ånder og er bebodd. Den sosiologiske forskningen viser at hverdagslivets gjøremål i stor grad styres av vaner. Det gjelder også når vi lufter. – Undersøkelsen gir et helt unikt innsyn i de vaner og behov som er forbundet med å lufte. Dette er kunnskap, som kan brukes av byggebransjen når boliger bygges eller rehabiliteres. Slik kan beboernes ønsker om selv å kontrollere inneklimaet imøtekommes, sier Torgeir Øverås, direktør i VELUX Norge AS. Utilstrekkelig ventilasjon gjør folk syke, og lufting handler også om å få dårlig lukt ut av for eksempel badet eller soverommet. Når vi regulerer og kontrollerer luftinntaket i boligen, føler vi at vi kan demonstrere omsorg for familien og få innflytelse over familiens generelle sunnhetstilstand, viser undersøkelsen. Vi sikrer med andre ord at våre barn lukter godt og får frisk luft. Mens hjemmet er en ramme for familiens helse, er det i følge Bettina Hauge samtidig en duftkulisse som forteller hvem vi er og hvordan vi gjerne vil oppfattes av dem som besøker oss hjemme. – Boligen er med på å avspeile hvem vi er som person, og undersøkelsen er et klart vitnesbyrd om at boligeierne bruker frisk luft til å signalisere hvem de er. Vi kan gå så langt som å si at et hjem også er din lukt. De færreste ønsker å invitere gjester hjem i en bolig med tung luft og dårlig ventilasjon. De vil mye heller invitere inn i en innbydende og velduftende bolig, sier Torgeir Øverås. I følge undersøkelsen fokuserer boligeiere på å skape en innbydende bolig, som alltid virker frisk, velduftende og gjenkjennelig for beboerne. Det er med på å gi boligeieren en følelse av å ha kontroll over hjemmet. Undersøkelsen viser også at det primært er kvinnene som åpner vinduene, mens det er mennene som lukker dem.