06
Mai
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Medvedev vil bygge aktivhus

President Medvedev har latt seg inspirere av VELUX og vil bygge Russlands første CO2-nøytrale hus etter mønster av aktivhuset Green Lighthouse i København.

Det var under det offisielle besøket nylig at president Medvedev besøkte Danmarks første offentlige CO2-nøytrale bygning. Green Lighthouse er et av prosjektene i VELUX framtidsvisjon om utviklingen av aktivhus. Bygningen er ikke bare energigjerrig. Den utnytter også solens energi både til oppvarming og til å produsere strøm. Det innovative og klimavennlige huset er København Universitets grønne fyrtårn. Huset er bygget med kjent teknologi, og er et resultat av offentlig og privat samarbeid. Universitetet har som mål å skape et av Europas grønneste universitetsområder. Det bidrar Green Lighthouse i stor grad til. Huset viser i praksis hvordan framtidens CO2-nøytrale bygninger kan oppføres uten at det går utover design, komfort, inneklima og helse. Green Lighthouse tar utgangspunkt i sola som sin primære energikilde. Huset er på 950 kvm. Det har sin egen energiproduksjon, som består av en kombinasjon av solenergi, varmepumper og fjernvarme. Sammen med den visjonære arkitekturen har dette ført til at bygningen har redusert energiforbruket med tre fjerdedeler i forhold til dagens byggestandard. Bygningen er tegnet av Christensen & co Arkitekter AS med Cowi som rådgivende ingeniør. – Det har vært utrolig spennende å snakke med den russiske presidenten om miljøutfordringene. Vi er selvfølgelig glade for at vi kan bidra med vår viten på dette felt, sier Jørgen Tang-Jensen, som er administrerende direktør i VELUX Gruppen. Han gleder seg over president Medvedevs beslutning om å bygge et tilsvarende CO2-nøytralt hus i Russland. Oslo, 5. mai 2010 Link til info om Green Lighthouse: http://activehouse.info/cases/green-lighthouse http://greenlighthouse.ku.dk/