06
Januar
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Oppdatert håndbok for taket

Håndboka fra VELUX om takvinduer og takkonstruksjoner foreligger nå i ny og oppdatert utgave både som trykksak og på nett.

Håndboka inneholder et vell av nyttig informasjon til håndverkere som monterer takvinduer. Boka inneholder basisinformasjon om montering og renovering av takvinduer, men også mye dybdeinformasjon om blant annet takkonstruksjoner og spesielle forhold eller materialer. Det er ikke mye som er helt A4 i praksis. Hva du gjør ved tilpasning til skjeve tak, tilslutning til undertak, innbygging ved knevegg og i andre situasjoner, er detaljert beskrevet. Det er også innbygging av takvinduer når taket er kledd med alt fra takpapp til torvtak. Dette og mer til gir ”Håndverkerens håndbok” fra VELUX svar på. Beskrivelsene og svarene er enkle og kortfattede, men likevel så presise at du får hjelp der og da. I kapitlet om planlegging omhandles både byggeforskrifter, brukskrav og forhold knyttet til ulike konstruksjoner. Dette utdypes i kapitler hvor innbyggingen av takvinduer beskrives i detalj – fra etablering av hullet i taket til montering av vinduet, inndekking og ferdigstilling. Ulike produkter for ulike formål er beskrevet i et eget kapittel. Sammenbygging av flere vinduer er også beskrevet. Spesielle innbyggingsforhold, spesielle takmaterialer, varmeisolering, dampsperre, lydisolering og mye annet har egne kapitler i håndboka. Mye av dette og monteringen ville du lært på et av VELUX gratis dagskurs for håndverkere, men boka er en nyttig ”huskelapp” . Første utgave av ”Håndverkerens håndbok” kom i 2006. All informasjon er nå oppdatert i forhold til dagens regler og produkter. Innholdet er også noe utvidet. Boka har et hendig format og er lett å ta med seg. ”Håndverkerens håndbok” for montering og vedlikehold av takvinduer får du gratis ved henvendelse til VELUX Proffsenter, tlf. 22510590. Du kan også lese den på:   http://www.velux.no/velux_profesjonelle/håndverkerforum/handverkerens_handbok