19
Mai
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Spar energi med varmt vann fra sola

Aktiv bruk av solenergi kan gi store besparelser også i norske hjem

En undersøkelse fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) viser at besparelsene er større enn tidligere antatt. Solfangere, som ser ut som takvinduer, kan varme opp inntil 70 prosent av varmtvannet i norske husholdninger.Europas høye strømpriser har i stadig økende grad nådd Norge. Prisene sist vinter er et tydelig signal om det. Interessen for alternative energikilder er derfor økende. Undersøkelsen viser at stadig flere vurderer å utnytte solvarmen aktivt i framtiden. Huseiere som skal gjøre takrenovering, bør vurdere å installere solfangere samtidig. Disse kan integreres i taket på samme måte som takvinduer. – Energien fra sola er helt uten CO2-utslipp og er derfor svært miljøvennlig. Det vil den også være i de neste 4,5 milliarder årene. Å utnytte solen er dessuten gratis når de første investeringene er gjennomført. Sammen med undersøkelsen fra DTU understreker dette behovet for fortsatt utvikling av bærekraftige energiløsninger, sier direktør Torgeir Øverås i VELUX Norge AS. VELUX solfangeranlegg er blant de beste når gjelder å fange og utnytte solens stråler. Når solstrålene treffer solfangeren på taket, blir en væske varmet opp og ledet til boligens varmtvannsbeholder hvor den varmer opp vannet. Væsken sirkulerer i et lukket system mellom solfangeren og varmtvannsbeholderen og avgir varme så lenge solfangeren treffes av solstråler. – Solfangeranlegget er en enkel og brukervennlig installasjon. Nesten vedlikeholdsfri. Med det riktige antallet solfangere på taket kan inntil 70 prosent av behovet for varmtvann i boligen dekkes av gratis solenergi. – Det vil være naturlig å montere solfangere i nye boliger, ved takrenovering og ved utskifting av bereder. Flere boligprodusenter tilrettelegger nå for installasjon av VELUX solfangeranlegg som tilvalg i noen av sine husmodeller. Både takvinduer og et solfangeranlegg vil bidra positivt til energibalansen i boligen. De kan bygges sammen eller kombineres på mange forskjellige måter. Rørene fra solfangerne blir liggende skjult og VELUX solfangere er til forveksling lik VELUX takvinduer. Det arkitektoniske uttrykket vil derfor ikke forstyrres, avslutter Øverås.