02
Juni
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Stort forskningsprosjekt

Lavenergiboliger kan kombineres med sunt inneklimaByggenormene går stadig mer på bekostning av inneklimafaktorer som dagslys og naturlig ventilasjon. Svaret på hva dette gjør med helsen får vi ikke før om mange år. VELUX Gruppen har derfor tatt initiativ til forskningsprosjektet Model Homes 2020. Testfamilier har bodd i seks aktivhus i fem land mens forskere har overvåket energiforbruk, inneklima og komfort.

Vi tilbringer 90 prosent av tiden innendørs, hele tre ganger mer enn på 1950-tallet. Samtidig er byggemyndighetenes løsning på klimautfordringene i stor grad tekniske krav som ikke ivaretar behov for dagslys og naturlig ventilasjon. Dette til tross for at inneklima har stor betydning for helse, trivsel, læring og jobbprestasjoner. Det er f.eks. dokumentert at barn lærer 15 prosent bedre i omgivelser med godt inneklima.

- Bygningsmassen i Europa står for 40 prosent av det totale energiforbruket. Bygninger og boliger må være energieffektive, men også sunne. Trenden med å gjøre bygg stadig mer fysisk tette er en risikosport, sier adm. direktør Torgeir Øverås i VELUX Norge.

Positiv energibalanse – sunt inneklima

I 2009 lanserte VELUX Gruppen forskningsprosjektet Model Home 2020 som består av 5 boliger og et kontorbygg i fem europeiske land. Boligene er utviklet basert på aktivhusprinsippet som integrerer komfort, lavt energiforbruk og bærekraft. I praksis betyr det fokus på dagslys og frisk luft, samt bruk av solenergi og aktiv styring. Og selv med vindusflater som dekker 30-50 prosent av boarealene for mye dagslys og naturlig ventilasjon, produserer boligene mer energi enn de forbruker. Aktivhusene er utviklet for å vise at energimålene for 2020 kan nås allerede i dag, uten at det går på bekostning av komfort og inneklima.

Testfamilier har bodd i husene i 1-2 år mens forskere, arkitekter og ingeniører har overvåket faktorer som komfort, inneklima og energiforbruk. Model Homes 2020 har blitt en fullskala, vitenskapelig læringsprosess og en rekke europeiske universiteter, forskere, politikere og boligprodusenter har deltatt.

Positive helse- og energieffekter

Prosjektet har generert et stort datagrunnlag og resultatene er positive. Forskerne beviste at boligene hadde god effekt på trivsel og helse, eksempelvis kroniske sykdommer som astma og allergier. Tilsvarende resultat er også registrert ved et norsk aktivhus.

Samtlige seks bygg oppnådde en dagslysfaktor på over fem prosent. Familiene opplevde i snitt én ekstra time med dagslys. Dermed avventet noen familier bruk av strømbasert belysning til det naturlige lysnivået var helt ned på 50 lux. I et av husene ble strømforbruket relatert til belysning registrert til kun 1.7 kWh/m2a. Det høye dagslysnivået ble oppnådd gjennom store vindusarealer. Utfordringen var overoppheting på sommeren, men dette ble løst gjennom automatisert ventilasjon og solskjerming.

- Resultatene gir stor innsikt i hvordan dagslys, ventilasjon og solvarme påvirker boliger. Prosjektet viser at bærekraftig boliger ikke må være et spørsmål om bokomfort eller energieffektivitet. Dette kan kombineres med dagens teknologi og materialer, sier Øverås.

80 millioner lever i boliger med fukt

Model Homes 2020 gir ikke bare relevant innsikt for fremtidens boliger, men også eksisterende bygningsmasse. Det anslås at cirka 90 prosent av dagens europeiske bygg fortsatt vil være i bruk i 2050. For å tilfredsstille fremtidige energikrav er det et stort behov for renovering. Dessuten lever mange av oss i et usunt inneklima. En undersøkelse foretatt av Frauenhofer-Institut für Bauphysik i fjor avdekket at 80 millioner europeere lever i boliger med fukt. Det innebærer nesten dobbel så høy risiko for å utvikle astma og luftveissykdommer.

Vi vil ha sunne hjem

VELUX Gruppen har også nylig gjennomført undersøkelsen Healthy Homes Barometer. Den omfatter 12 000 europeere i 12 land, inkludert Norge. Den er utført for VELUX Gruppen av det danske analyseinstituttet Wilke og er den mest omfattende hittil om europeeres synspunkter og adferd i forhold til sunne hjem.

Respondentene er spurt om hvor viktige ni faktorer er for helsen. Og tre av de fire faktorene som rangeres høyest er direkte relatert til hjemmet. Det vi bruker mest tid på i hjemmet, nemlig å sove, anses også som den viktigste helsefaktoren. Ventilasjon for frisk luft og rikelig med dagslys vektlegges som nummer to og fire. De øvrige faktorene er å spise rikelig med frukt og grønt (2), tilbringe tid utendørs (5), unngå tobakk (6), regelmessig trening (7), unngå kjemikalier (8) og innta kosttilskudd (9). Se også http://www.velux.no/sunne-hjem/healthy-homes og http://www.velux.com/sustainable-living/demonstration-buildings

For mer informasjon, kontakt:

Torgeir Øverås, adm. direktør i VELUX Norge

E-post: torgeir.overas@velux.com

Mobil: 917 90 898

Vedlagte filer > model homes 2020-danmark 2.jpg
> model homes 2020-danmark.jpg
> model homes 2020-danmark-interiør 2.jpg
> model homes 2020-danmark-interiør.jpg
> model homes 2020-østerrike.jpg
> model homes 2020-østerrike-interiør 2.jpg 
 

Om VELUX gruppen

VELUX Gruppen skaper bedre bygninger med dagslys og frisk luft gjennem taket. Produktporteføljen består av et bredt sortiment av takvinduer og vinduer for flate tak. I tillegg tilbyr VELUX Gruppen ulike typer solskjerming og dekorasjon, rulleskodder, innbygningsprodukter og produkter til fjernbetjening. VELUX Gruppen som har produksjonsselskaper i 11 land og salgsselskaper i nesten 40 land, eier globalt et av de sterkeste brands i byggevareindustrien og selger sine produkter i nesten hele verden. Det er ca 10.000 ansatte, derav 15 i Norge. VELUX Gruppen har hovedkontor i Hørsholm nord for København og produkssjon-, administrasjon- og utviklingsavdelinger fordelt i hele Danmark. VELUX Gruppen er eid av VKR Holding A/S, et fonds- og familieeid aksjeselskap. Du kan lese mere på velux.no.