18
Mars
2022
|
14:22
Europe/Amsterdam

VELUX gruppen fjerner nesten all plast fra emballasjen til takvinduene

VELUX_-_Zerp_Plastic2

90 prosent1 av VELUX Gruppens emballasje til takvinduer er nå plastfri og erstattet med papirbasert materiale. Produsenten vil bruke den nye papiremballasjen til alle sine mest populære takvinduer. Initiativet vil spare VELUX Gruppen for 900 tonn plast hvert år, og gjøre det enda lettere for kundene å resirkulere avfallet.

Globalt blir det hvert år produsert 300 millioner tonn plastavfall. Forskere anslår at 60 prosent av plasten, som er produsert siden 1950, har havnet enten på søppelfyllinger eller i naturen2. Engangsplast er bevist å ha en negativ innvirkning på det biologiske mangfoldet og miljøet, dersom det havner feil sted3. I stedet for plast vil VELUX Gruppen bruke en vindusemballasje som består av Forest Stewardship Council (FSC) sertifisert papp.

Når plasten er fjernet fra emballasjen, vil kunder spare tid da de slipper å sortere avfallet i forskjellige kategorier.

Overgangen til papirbasert materiale har ført til at CO2-avtrykket har blitt redusert med 13 prosent for VELUX Gruppens emballasje for takvinduer. Tiltaket er helt sentralt for selskapets overordnede bærekraftstrategi, der målet er å gjøre all innpakning 100 prosent plastfri og resirkulerbar innen 2030.

Det markerer også det første steget i en omfattende grønn omstilling for hvordan VELUX Gruppen opererer, og hvilke bærekraftige løsninger de tilfører markedet.

– Hos VELUX er vi forpliktet til å gjøre vårt for å oppnå en mer bærekraftig fremtid, ved å sette planeten og naturen i hjertet av våre produktbeslutninger. Vår emballasje er en viktig komponent i våre produkter og må derfor også være mest mulig miljøvennlig. Vi er stolte av å redusere mengden plast vi bruker for å pakke og beskytte takvinduene våre betydelig. Det er et viktig skritt mot å nå bærekraftsmålet vi kaller «Green our packaging», sier Tina Mayn, Senior Vice President, Products i VELUX.

 

Fakta

1 Følgende typer takvinduer blir fremover levert uten plastikk i emballasjen: GGL, GGU, GPL, GPU*, GZL, GLL, GLU. Både manuelt og elektrisk. *Mtp GPU, er det kun de manuelle som er med i prosjektet. 
2FNs miljøprogram: https://www.unep.org/interactive/beat-plastic-pollution/
3New Study Shows Plastic in Oceans Is on the Rise (nationalgeographic.com) and Single-Use Plastics 101 (2020), NRDC. [online] 09 April. Available at: https://www.nrdc.org/stories/single-use-plastics-101 [Accessed 25 Feb. 2021].