25
November
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Vinnerstipend til studenter for dagslys i skolebygg

Fem tidligere studenter fra Høgskolen i Buskerud er tildelt Velux Dagslysstipend 2010 for sin bacheloroppgave om dagslysdesign i skolebygg.

I konkurransen deltok studenter fra fem utdanningsinstitusjoner. Vinnerne har gjennom innsamling og bearbeiding av store mengder informasjon vist hvordan ikke bare dagslyset, men også utsikt har betydning for læringsmiljøet. Oppgaven de fem studentene leverte var en teoretisk oppgave. Samtidig har de ved analysen av innsamlet informasjon brukt modeller i papp for å forstå hvordan blant annet posisjonering av dagslysåpninger har betydning for læringsmiljøet. De har også sett på hvordan dagslyset kan blendes av uten å mørklegge rommet når det for eksempel skal vises presentasjoner på ulike skjermer. Dagslysprisen 2010 bestående av stipend og diplom er tildelt Tiril Nervik Gustad, Ole Gunnar Vinger, Helga Iselin Wåseth, Ester Itland og Ida Forde for sin bacheloroppgave ”dagslysdesign i skolebygg”. De fem var fram til sommeren 2010 elever ved Høgskolen i Buskerud, avdeling for optometri og synsvitenskap, lysdesign. Hilde Hauge var deres veileder på høyskolen. Dagslysets innvirkning på mennesker i arkitektur er temaet for stipendet for norske studenter. Det er LYSnET, som har etablert reisestipendet på 20.000 kroner i samarbeid med takvindusleverandøren Velux. Juryens begrunner tildelingen med at gruppen har anlagt en omfattende og helhetlig tilnærming til lys og belysning. – Synsfunksjonen og fysiologiske rammebetingelser for vår oppfatning av omgivelsene står sentralt. Dagslys er integrert i et konsept som også innbefatter kunstig lys. Både visuelle og ikke-visuelle faktorer inngår i et holistisk design hvor det fysiobiologiske mennesket står i sentrum. Begrepet "dagslysdesign" på norsk blir innført for det engelske Daylighting. – Prosjektet viser hvordan dagslys og kunstig lys kan integreres i et samspill, og det framstår med et stort antall referanser. Gruppen har benyttet disse til å beskrive løsninger læringsmiljøer/skolebygg innen områder som; Konsentrasjon, aktivitet og bruk av skjermverktøy. – Gruppen viser hvordan rom for spesielle funksjoner kan utformes og hvordan disse forslag og anbefalinger eventuelt kan overføres til bruk i en mer generell sammenheng, skriver juryen i sin begrunnelse. Juryen har bestått av professor Barbara Matusiak (NTNU), prosjektleder, lysdesign Kjell Inge Daae (HIBU) og direktør Torgeir Øverås (VELUX Norge). Stipendet tildeles en student(er) som i løpet av de siste to kalenderår har bestått eller fått godkjent en semesteroppgave eller et eksamensarbeid hvor aktiv bruk av dagslys i bygninger er tema. Med stipendet er det et ønske om å øke bevisstheten om aktiv bruk av dagslys i bygninger. Utover dette er det ikke satt ytterligere rammer for deltakerne.