Artikler merket med 'model home' | VELUX Norway

VELUX Norway - Arkiv (model home)

2015
02
Juni
2015
| 00:00 Europe/Amsterdam
Byggenormene går stadig mer på bekostning av inneklimafaktorer som dagslys og naturlig ventilasjon. Svaret på hva dette gjør med helsen får vi ikke før om mange år. VELUX Gruppen har derfor tatt initiativ til forskningsprosjektet Model Homes 2020...
Les mer
23
April
2015
| 00:00 Europe/Amsterdam
​Byggenormene går stadig mer på bekostning av inneklima faktorer som dagslys og naturlig ventilasjon. Svaret på hva dette gjør med helsen får vi ikke før om mange år. VELUX Gruppen har derfor tatt initiativ til forskningsprosjektet Model Homes 2020. ...
Les mer
2012
14
August
2012
| 00:00 Europe/Amsterdam
Aktive eller passive bygg i framtiden? ​Hvordan skal byggenormene være i 2020? Årets kanskje viktigste konferanse om norske byggenormer arrangeres på Raddison Blu, Værnes 29. august. Med innledere innen arkitektur, boligbygging og myndigheter, set...
Les mer
21
Juni
2012
| 00:00 Europe/Amsterdam
VELUX Gruppens forsknings- og utviklingsprosjektet Model Home 2020 er valgt ut til Sustainia100, en internasjonal prestisjeliste over verdens mest miljøvennlige prosjekter i ulike sektorer. I Norge er Framtidens aktivhus i Stjørdal sterkt inspirer...
Les mer
13
Juni
2012
| 00:00 Europe/Amsterdam
Hvordan skal byggenormene være i 2020? Årets kanskje viktigste konferanse om norske byggenormer arrangeres på Raddison Blu, Værnes 29. august. Med innledere innen arkitektur, boligbygging og myndigheter, setter den spesielt fokus på framtidens bygg. ...
Les mer
16
Mai
2012
| 00:00 Europe/Amsterdam
VELUX Gruppens forsknings- og utviklingsprosjekt Model Home 2020 er nominert til EU-kommisjonens prestisjefylte miljøpris, Sustainable Energy Europe Award 2012. Prosjektet har vært inspirasjonskilde for flere norske aktivhus. ​ VELUX Model Home 20...
Les mer
2011
19
Oktober
2011
| 00:00 Europe/Amsterdam
Byggebransjen omstiller seg fra TEK 07 til TEK 10. Noen har i realiteten vært der en stund og til og med gått et steg eller to videre Jadarhus har i flere år bygd lavenergihus og smaker nå både på passivhus og aktivhus. Deres første Isobo Aktivbol...
Les mer