14
August
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Konferanse 29. august

Aktive eller passive bygg i framtiden?

​Hvordan skal byggenormene være i 2020? Årets kanskje viktigste konferanse om norske byggenormer arrangeres på Raddison Blu, Værnes 29. august. Med innledere innen arkitektur, boligbygging og myndigheter, setter den spesielt fokus på framtidens bygg.

Det er ZEB (Zero Emission Buildings) og VELUX Norge AS som inviterer til konferansen, som får et spennende panel med deltakere fra forsknings- og helsemiljøer samt byggebransjen.

Anne Grete Hestnes, NTNU/ZEB innleder om forventningene til framtidens bygg og erfaringer fra ZEB til nå. Tor Helge Dokka, Sintef skal ta for seg erfaringer med passivhus i Norge og internasjonalt. Må vi velge mellom aktivhus og passivhus? Eller ser vi en videre utvikling av byggestandardene utover dagens ambisjon om passivhus?

Jens Christoffersen, VELUX AS skal snakke om betydningen av dagslys i bygninger og spør om hva et godt innemiljø er i forhold til energibalansen.

Overlege Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet skal snakke om helse i framtidens bygg, mens Christoffer Aas Clementz, Mesterhus svarer på hva byggebransen er klar til å gjennomføre. 

Einar Lunde leder en paneldebatt med innlederne før Henrik Norlander Smith, VELUX AS introduserer deres konsept for aktivhus og presenterer tankene bak Framtidens aktivhus, som er realisert i Stjørdal. Konferansen avsluttes med en omvisning i dette allerede realiserte  aktivhusprosjektet.

Nærmere opplysninger:

Siri Sundby, VELUX Norge AS,

telefon 22 51 06 08, epost: siri.sundby@velux.com