02
Desember
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Dagslyspris for paviljongskole

Tidligere student ved NTNU, Magnhild Eide mottok 1. desember Dagslysstipendet for sin tolkning og bruk av dagslys i arkitektur.

Dagslysets innvirkning i arkitektur og på mennesker er temaet for det nye stipendet for norske studenter. Det er LYSnET, som har etablert reisestipendet på 20.000 kroner i samarbeid med takvindusleverandøren VELUX. – Bygget har en paviljongstruktur med flere små bygningsvolumer som ligger vakkert i landskapet langs Nidelven. Paviljongene er forbunnet over to plan med forbindelseskorridoren løftet over terreng. Dette gir store arkitektoniske kvaliteter sammenlignet med for eksempel en klassisk paviljongskole, heter det i juryens begrunnelse. – Studenten er inspirert av ideen om arkitekt som romkunstner, formidlet av prof. Tore Brandtenberg, ved NTNU, og er meget bevist på at lys og spesielt dagslys definerer arkitektonisk rom best. Dagslyset er brukt meget bevist i prosjektet. Ideene om dagslysbelysning er formidlet med små prinsippskisser. Vi finner et spekter av dagslysåpninger i veggene og på taket hvor dagslyset er filtrert av løvverket/vann samt ideer om integrasjon av elektrisk belysning i dagslysåpninger. – Rommene er varierte og veldimensjonerte. Det finnes mange fine romlige relasjoner med transparens og opplevelse av nære og fjerne landskapselementer. Det er meget spennende interiører i prosjektet som er illustrert med flotte datasimuleringer. Juryen skriver også at studenten, som nå er ferdig utdannet arkitekt, har vist stor arkitektonisk dyktighet og kunstnerisk sans. Bygget fremstår som et meget godt eksempel på moderne arkitektur med gode og innovative løsninger, hvor dagslys spiller en viktig rolle som et arkitektonisk element. Stipendet tildeles en student som i løpet av de siste to kalenderår har bestått eller fått godkjent en semesteroppgave eller et eksamensarbeid hvor aktiv bruk av dagslys i bygninger er tema. Med stipendet er det et ønske om å øke bevisstheten om aktiv bruk av dagslys i bygninger. Utover dette er det ikke satt ytterligere rammer for deltakerne. Juryen har bestått av professor Barbara Matusiak (NTNU), prosjektleder, lysdesign Kjell Inge Daae (HIBU) og direktør Torgeir Øverås (VELUX).