Oslo,
08
September
2022
|
10:10
Europe/Amsterdam

VELUX Healthy Homes Barometer – Bærekraftige bygg for et bedre samfunn

Gjennom Healthy Homes Barometer har VELUX undersøkt tilstanden til Europas bygningsmasse. Årets utgave fokuserer på bygningene vi bor og arbeider i.

hhb 2022-08-30 130645

Siden 2015 har vindusprodusenten VELUX undersøkt tilstanden til Europas bygningsmasse gjennom deres undersøkelse Healthy Homes Barometer. Årets utgave har søkelys på bygningene vi bor og arbeider i, og avdekker et akutt behov for renovering og nye klimasmarte løsninger.

VELUX Healthy Homes Barometer for 2022 avdekker at inneklimaet er svært viktig for å ha en høy grad av livstilfredshet. Mennesker som lever med risikofaktorer som støy, kulde, fukt og mangel på dagslys rapporterer i større grad at de er ulykkelige enn andre som ikke lever med disse klimafarene. 

For å oppnå målet om klimanøytralitet innen 2050 vil bidrag fra byggebransjen spille en nøkkelrolle. Få sektorer har så stor påvirkning på folks ve og vel, og ved å forbedre byggene vi bor og lever i, kan vi oppnå fordeler helsemessig, og bedre produktivitet. Ved å også bruke bærekraftige renoveringsstrategier og holde en helhetlig tilnærming i oppdateringer på eksisterende bygg kan vi som samfunn redusere klimapåvirkningen ytterligere.  Det blir enda viktigere fremover med implementeringen av Europa Kommisjonens Renovation Wave og en kommende revisjon av EUs bygningsdirektiv (EPBD)

Les Healthy Homes Barometer

Om Healthy Homes Barometer 

Healthy Homes Barometer er en serie av europeiske rapport som undersøker sammenhengen mellom inneklima i bygninger og sunnhet. Den første utgaven av Healthy Homes Barometer kom i 2015. Barometrene er basert på undersøkelser gjennomført av RAND Europa, Ecofys (a Naivgant Company), Fraunhofer IBP og andre ledende europeiske forskningsinstitutter.  

 

Om Velux Gruppen

I over 75 år har VELUX Gruppen skapt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gjennom taket for mennesker over hele verden. Produktporteføljen består av takvinduer og moduler til både skrå og flate tak, gardiner og solavskjerming, rulleskodder og smart home-produkter. Våre produkter bidrar til et sunt og bæredyktig inneklima ifm. arbeid og utdannelse, fritid og fornøyelser. VELUX Gruppen arbeider globalt med salgs- og produksjonsaktiviteter i mer enn 40 land og sysselsetter omtrent 11.000 medarbeidere. VELUX Gruppen er eid av VKR Holding A/S, et fonds- og familieeid aksjeselskap. I 2019 omsatte VKR Holding for over 21.6 milliarder kroner og VELUX Foundations donerte 1.335 milliarder kroner til forskning, miljø, sosiale og kulturelle formål i inn- og utland.

Finn mer informasjon på velux.com.