16
April
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Framtidsbolig

Familien Simonsen bor midt i et eksperiment. De er halvveis gjennom et år hvor de tester ”Bolig for livet” – et boligkonsept med dagens og framtidens teknologi i praksis.

Deres hjem er et aktivhus, som både sparer energi og har et behagelig inneklima. Eneboligen har høy kvalitet og passer naturlig inn med omgivelsene. 

Familien Simonsens liv følges tett av antropologer og ingeniører. ”Bolig for livet” skal gi dem ny kunnskap om hvordan byggematerialer av høy kvalitet, teknologi og familiens behov kan fungere i dagliglivet. ”Bolig for livet” er en nyoppført enebolig utenfor Århus. Familien på fem har nå bodd et halvt år i eneboligen og de første tallene for energi-produksjon, energiforbruk, temperatur og CO2-utslipp er klare. Husets systemer har fortløpende blitt justert gjennom dette halvåret slik at det passer til familiens behov og sikrer deres komfort. Det viktigste har vært å sikre at familielivet fungerer problemfritt framfor utelukkende å fokusere på beregnede tall for forbruk mv. ”Bolig for livet” tar utgangspunkt i nye produkter, ny teknologi og en rekke prototyper som for første gang benyttes i en slik sammenheng. Eksperimentet har to viktige målsetninger, å prøve ut teorier i praksis og å dele erfaringer gjennom nye bruksområder. Det er ikke trukket noen konklusjoner av måleresultatene, men det er gjort nyttige erfaringer. Det krever både tid og innsats å finjustere systemene, komponenter og teknologi slik at de passer til familiens behov. Eneboligen har en høy automatiseringsgrad. Det krever ekstra oppmerksomhet spesielt de første månedene. Oppvarmingen av rommene har vært en utfordring. Dels fordi det er et unikt konsept, men også en konsekvens av måten huset er bygget på. Et eksempel er sparetemperaturen om natten. Den måtte heves fra 20 til 23 grader om natten da familien fikk en ny lillesøster. Da ble det plutselig mer aktivitet i huset om natten og det ble nødvendig med standard komforttemperatur. Skiftet fra naturlig til mekanisk ventilasjon om vinteren opplevde familien som mangel på frisk luft. Familien opplevde også at de fikk en flom av dagslys. Det betød at de brukte mindre elektrisitet til belysning. – I begynnelsen trodde jeg ikke det på noen måte ville være vanskelig å flytte hjem igjen. Men nå tror jeg det blir vanskeligere enn vi trodde. Vi gleder oss til å komme hjem til de gode naboene våre, men vi vil savne lyset og ikke minst utsikten. Det merker jeg allerede nå. Vi har derfor bestemt oss for installere noen takvinduer når vi kommer hjem slik at vi kan se himmelen – og få mer lys inn, sier Sverre Simonsen, som er testfamiliens far. Viktige erfaringer Testfasen vil fortsette utover våren og gjennom sommeren. Da vil det være fokus på forskjellen i effekten av naturlig og mekanisk ventilasjon, ytterligere programmering og konfigurering av styringssystemer, familiens adferd, preferanser og erfaringer. Det vil også bli gjennomført en sammenligning av referanseverdiene for energi og klima, som ble beregnet i planleggingsfasen med de faktiske måleresultatene fra testperioden. – ”Bolig for livet” bekrefter vår tro på at det er mulig å bygge et CO2-nøytralt hus hvor energiforbruket er lavt, og hvor beboerne har god livskvalitet takket være et godt inne-klima, god arkitektur og mye dagslys. Men vi har ikke nådd målet på et halvt år. Det skal gjennomføres flere tester og mer arbeid, forteller Jesper Salskov Jensen, direktør for VELUX Danmark. De viktigste erfaringene med ”Bolig for livet” kan foreløpig oppsummeres i fire punkter:

Beboerne vil ha styringen. ”Bolig for livet” skal tilpasses testfamiliens behov – ikke omvendt. Beboerne har endret innstillinger i den automatiske styringen. De har for eksempel hevet romtemperaturen og senket persiennene for å hindre at forbipasserende ser inn. Det har også hindret solen i å skinne inn. Den menneskelige faktor har derfor vist seg å være av avgjørende betydning for ”Bolig for livet”. Det tar tid å tilpasse teknologien. De forskjellige systemene arbeider ikke automatisk sammen. De skal stilles inn på en startverdi og justeres for skape det best mulige inneklimaet med den beste utnyttelsen av solenergien. Energiforbruket til oppvarming har vært langt høyere enn forventet. Det skyldes dels innkjøringen av husets tekniske systemer, dels den menneskelige faktor med overstyring av automatikken, vinduer åpnes og solen stenges ute. Dagslys, inneklima og god utsikt er en ekstra gevinst. ”Bolig for livet” slipper inn en mengde dagslys. Det er gratis energi til huset, som reduserer energiforbruket til oppvarming. Det har også ført til at familien ikke bruker elektrisk lys om dagen.

Beboerne er meget optimistiske etter den positive opplevelsen de har hatt med lys og inneklima. – Vi har helt fra begynnelsen lagt merke til at luften i huset er god. Rommene er behagelige å oppholde seg i til alle tider av døgnet fordi varm luft trekkes ut og inneklimaet justeres, sier Sverre Simonsen. Familien forlater ”Bolig for livet” etter sommeren 2010. Erfaringene fra eksperimentet vil bli brukt til å utvikle og drive det neste huset i ”Model Home 2020”-serien. ”Bolig for livet” er et av seks hus, som bygges av VELUX Gruppen som ledd i ”Model Home 2020”-prosjektet. Drivkraften er en visjon om ”aktivhuset”, en bygning hvor lavt energiforbruk kombineres med godt inneklima og samspill med omgivelsene. Dersom du ønsker flere bilder, kontakt:

Siri Sundby siri.sundby@velux.com Tlf.: 22 51 06 08 Kari Steinstø Ingebrigtsen kari.ingebrigtsen@velux.com Tlf.: 22 51 06 09  Eksperimentet ”Bolig for livet” Målinger, observasjoner og intervjuer er gjennomført av Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. Prosjektet er finansiert av Erhvervs- og Byggestyrelsen. ”Bolig for livet” er bygget av VELUX (produsent av takvinduer og tilbehør) og VELFAC (produsent av fasadevinduer) i samarbeid med AART Arkitekter og Esbensen Rådgivende Ingeniører. Dette er resultatet av et tverrfaglig prosjekt hvor energiforbruk, komfort og arkitektur trekkes sammen slik at de supplerer hverandre og gir best mulig livskvalitet i boligen og omgivelsene. ”Bolig for livet” er det første av i alt seks hus i Europa, som VELUX utvikler som en del av eksperimentet ”Model Home 2020”. Se mer på www.velux.com/modelhome2020