30
Oktober
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Mangelen på dagslys rammer elevenes læring

Norske skolebygg bygges så kompakte og energieffektive at de knapt slipper inn dagslys. Dette rammer elevenes læring.

Det virker som om norske skolepolitikerne har glemt hvor viktig dagslyset er. Klasserommene sutforming er overlatt til energiregnskapet, og det tas ikke nok hensyn ti lelevenes læring. Vinnerne blir de som bygger kompakte skoler med smale og dype klasserom, sier Leif Houch, arkitekt ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap.

Norske kommuner glemmerdagslys
I 2013 gjorde han en undersøkelse av ti arkitektkonkurranser for skolebygg for å undersøke dagslysforholdene. Dagslyset taper i sju av ti vinnerprosjekter.

Dagslys er ofte helt glemt når kommuner utlyser arkitektkonkurranser på nye skoler. Det gjør at dagslys blir prioritert vekk. Aller verst går det utover elever medspesielle utfordringer, som ofte må sitte i grupperom med begrenset dagslys, sier forskeren.

Dagslys styrker elevers læring
Dagslys er avgjørendef or elevers læring, mener en dansk arkitekt som arbeider på arkitektkontoret AART Architects i Oslo.

Vi vet at dagslys styrer døgnrytmen og hormonbalansen, og er avgjørende for blant annet søvn. Dagslys er derfor viktig for elevers læring. En amerikansk undersøkelse viser f.eks. at elever presterer mellom 15 til 23 prosent bedre i skoler med godt dagslys, sier Stina Holm Jensen.

Denne uken er hun blant talerne på VELUX Symposium i London, verdens viktigste konferanse for dagslys. Hun har nylig tegnet to skoler, som har uvanlig mye dagslys, blant annet gjennom utstrakt bruk av takvinduer.

 Det er ingenting i veien for at man kan byggeskoler på en måte som både gir nok dagslys, samtidig som man tar hensyn til energieffektivitet. Det krever imidlertid at dagslyset blir prioritert gjennom forløpet og at der er en løpende dialog, sier Holm Jensen, som på konferansen vil vise eksempler fra prosjekter i Norge, der dagslyset har vært et fokusområde.

Administrerende direktør i VELUX, verdens største takvinduprodusent, mener det er trist at elevenes behov for dagslys blir nedprioritert.

Norske elever bruker 90 prosent av tiden sin innendørs. Vi vet at dagslyset er viktig for å føle seg opplagt, og dermed også fungere godt på skolen. Jeg tror politikerne bør fokusere mer på dette, sier Torgeir Øverås.

Kontaktinfo:

Stina Holm Jensen -Arkitekt i Aart i Oslo, +47 4153 5280, shj@aart.dk

Leif Houch -Forsker ved UMB, +4793264423, leif.daniel.houck@nmbu.no

Torgeir Øverås -Direktør, VELUX Norge, 917 90 898, torgeir.overas@velux.com

For mer fakta om dagslys trykk her 

 

Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaper bedre bygninger med dagslys og frisk luft gjennem taket. Produktporteføljen består av et bredt sortiment av takvinduer og vinduer for flate tak. I tillegg tilbyr VELUX Gruppen ulike typer solskjerming og dekorasjon, rulleskodder, innbygningsprodukter og produkter til fjernbetjening. VELUX Gruppen som har produksjonsselskaper i 11 land og salgsselskaper i nesten 40 land, eier globalt et av de sterkeste brands i byggevareindustrien og selger sine produkter i nesten hele verden. Det er ca 10.000 ansatte, derav 15 i Norge. VELUX Gruppen har hovedkontor i Hørsholm nord for København og produkssjon-, administrasjon- og utviklingsavdelinger fordelt i hele Danmark. VELUX Gruppen er eid av VKR Holding A/S, et fonds- og familieeid aksjeselskap. Du kan lese mere på velux.no.