11
Mai
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Studentstipend for dagslys

Bevisst bruk av dagslys i bygninger er tema for stipendet LYSnET og VELUX deler ut. Reisestipendet på 20.000 kroner tildeles en norsk student som har levert en semester- eller eksamensoppgave med dagslys som gjennomgående tema.

Stipendet tildeles en student som i løpet av de siste to kalenderår har bestått eller fått godkjent en semesteroppgave eller et eksamensarbeid hvor aktiv bruk av dagslys i bygninger er tema. Virkningen av dagslyset skal være beskrevet i tekst og bilder. Med stipendet er det et ønske om å øke bevisstheten om aktiv bruk av dagslys i bygninger. Utover dette er det ikke satt ytterligere rammer for deltakerne. Både enkeltpersoner og grupper kan delta, men arbeidet skal være innsendt elektronisk av foresatt lærer på høyskole- eller universitetsnivå. Innsendingsfristen er 1. september og arbeidene vil bli bedømt av en jury bestående av prosjektleder, lysdesign Kjell Inge Daae (HIBU), professor Barbara Matusiak (NTNU) og direktør Torgeir Øverås (VELUX). Stipendet deles ut på høstmøtet i LYSnET Norge på NTNU i oktober. VELUX er en ledende leverandør av takvinduer i det norske markedet og ønsker gjennom dette stipendet å fremme bevissthet om aktiv bruk av dagslys i bygninger. Tidligere student ved NTNU, Magnhild Eide mottok 1. desember 2009 det første dagslysstipendet for sin tolkning og bruk av dagslys i arkitektur. Dagslysstipendet blir en årlig begivenhet i årene som kommer. Invitasjon til DagslysstipendNærmere opplysninger om dagslysstipendet: Torgeir Øverås, tlf 22 51 06 00 Sekretariat: Lyskultur v/prosjektleder Christine Wehler Knudtzon, tlf 67 10 28 40