01
September
2020
|
09:27
Europe/Amsterdam

VELUX Group i samarbeid med WWF

VELUX Group i samarbeid med WWF

VELUX Group forplikter seg til å fange deres historiske karbonavtrykk og bli ‘Lifetime Carbon Neutral’ i samarbeid med WWF

VELUX Group forplikter seg til å redusere fremtidige CO2-utslipp og fange deres historiske karbonavtrykk siden grunnleggelsen i 1941 – totalt 5,6 tonn CO2. Dette skal gjennomføres i samarbeid med WWF gjennom skogprosjekter som vil takle klimaendringer, å stoppe tap av habitat, bevaring av biologisk mangfold og forbedre lokale levebrød.

København; 1. September, 2020 – VELUX Group kunngjorde i dag sin nye forpliktelse til å bli Lifetime Carbon Neutral innen 100-årsjubileet i 2041. Denne forpliktelsen vil vise den verdensledende takvindusprodusentens historiske karbonavtrykki – 5,6 millioner tonn CO2 (omfang 1 og 2ii) sluppet ut siden den ble grunnlagt i 1941 – fanget i skogbevaringsprosjekter drevet av WWF (World Wide Fund for Nature). Ser vi frem i tid forplikter VELUX Group seg også til å redusere karbonutslippene i selskapet og verdikjeden (omfang 1, 2 og 3iii) dramatisk, i tråd med Parisavtalens mest ambisiøse reduksjonsvei på 1,5°C.

Lifetime Carbon Neutral er en banebrytende ny satsing initiert av VELUX Group og utviklet sammen med WWF International for å ta ansvar for både tidligere og fremtidige karbonutslipp. Dette innovative engasjementet vil fange VELUX historiske karbonavtrykk, og samtidig bevare uvurderlige naturlige skoger og dyreliv rundt om i verden, for nåværende og fremtidige generasjoner.

David Briggs, administrerende direktør i VELUX Group sier: «Planeten står overfor en alvorlig klima- og naturkrise, og dette krever ekstraordinære tiltak. I henhold til våre verdier som selskap, streber vi etter å gjøre mer enn de fleste, så det er derfor vi har utviklet Lifetime Carbon Neutral. Det er en innovativ forpliktelse som involverer et 20-årig partnerskap med WWF International for å fange opp ekvivalenten av våre historiske karbonutslipp innen 2041. Vi vil også redusere våre fremtidige CO2-utslipp dramatisk og be leverandørene våre om å gjøre det samme. Forhåpentligvis vil andre selskaper bli inspirert til å bli 'Lifetime Carbon Neutral' for å skape en bærekraftig fremtid for alle.»

VELUX Group vil samarbeide med WWF for å bli Lifetime Carbon Neutral ved å investere i prosjekter for skog og biologisk mangfold, utviklet spesielt for VELUX i løpet av de neste 21 årene. Dette vil bidra til å stoppe tap av habitat, avskoging og jordforringelse som truer biologisk mangfold i skogens økosystemer rundt om i verden, samtidig som det arbeider med og gagner lokalsamfunn. De to første av disse skogprosjektene vil finne sted i Uganda og Myanmar.

I Uganda vil fokuset være på å gjenopprette degradert skog, dyrke ny skog og beskytte den gjenværende, naturlige skogen gjennom et bredt spekter av tiltak. Prosjektet vil også dyrke trær i treparseller, andre skogbrukssystemer og plantasjer utenfor verneområder for å møte etterspørselen etter ulike skogprodukter, og redusere presset på naturlige skoger. Prosjektet i Myanmar vil arbeide for å bevare det unike biologiske mangfoldet og skoglandskapet i Tanintharyi township Myanmar, i tett samarbeid med, og til fordel for, lokalsamfunnet.

«Etter hvert som virkningene av klima- og naturkriser blir stadig tydeligere, er det akutt behov for ambisjon og handling for å bygge en mer motstandsdyktig og bærekraftig fremtid for alle. VELUX Groups forpliktelse til Lifetime Carbon Neutral er et viktig skritt for andre å følge», sier Marco Lambertini, generaldirektør i WWF International.

«Å omfavne en forpliktelse tilpasset en 1,5°C verden, samtidig som du beskytter viktige skoglandskap og biologisk mangfold - og de viktige tjenestene de gir til samfunnet og økonomien - er i tråd med en klimaansvarlig og naturpositiv fremtid, som vil tjene som grunnlag for å oppnå alle bærekraftige Utviklingsmål. Sammen håper vi at andre organisasjoner vil bli inspirert av VELUX engasjement i Lifetime Carbon Neutral og løfte grensen for bedriftens klima- og naturaksjon globalt.»

Partnerskapet med WWF ligger innenfor VELUX Groups bærekraftsstrategi 2030, som inkluderer en forpliktelse til å sette et vitenskapsbasert mål for utslippsreduksjon, gjennom Science Based Targets-initiativet. For å transformere sin virksomhet, vil VELUX Group akselerere investeringer i energieffektivitet på sine produksjonssteder, skifte til fornybar energi og kjøpe 100% fornybar elektrisitet, samt vesentlig endre måten den spesifiserer og kjøper materialer på.

For mer informasjon om VELUX Lifetime Carbon Neutral og skogvernprosjektene i partnerskap med WWF, vennligst besøk velux.com/itsournature.

-SLUTT-

MERKNADER TIL REDAKTØREN

i — Det eksisterer per i dag ingen standardmetoder for hvordan man skal beregne et historisk karbonavtrykk. For eksempel så eksisterer det ikke gyldige utslippsfaktorer og energiforbruksdata for lang tid tilbake, og derfor har VELUX Group utviklet en metode for å beregne levetiden for karbonutslipp. Denne metoden er basert på den anerkjente Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard og brukes på historiske data. Denne unike metoden, inkludert de underliggende forutsetningene, verifiseres uavhengig av Carbon Trust og gjennomgås av eksperter på WWF.

ii — Definisjon av omfang 1 og 2. Omfang 1 (direkte utslipp fra eide eller kontrollerte kilder, f.eks. selskapets fasiliteter og firmabiler). Omfang 2 (indirekte utslipp fra generering av kjøpt strøm, damp, oppvarming og kjøling som forbrukes av det rapporterende selskapet).

iii — Definisjon av omfang 3 inkluderer alle andre indirekte utslipp som oppstår i et selskaps verdikjede (f.eks. kjøpte varer og tjenester, avfallsproduksjon og transport)

iv — Science Based Targets-initiativet mobiliserer selskaper til å sette vitenskapelige baserte mål og øke deres konkurransefortrinn i overgangen til lav-karbon-økonomi. Det er et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) og en av koalisjonsforpliktelsene We Mean Business. Initiativet definerer og fremmer beste praksis i

vitenskapelig basert målsetting, tilbyr ressurser og veiledning for å redusere barrierer for adopsjon, og uavhengig vurderer og godkjenner bedriftens mål.

For mer informasjon, vennligst kontakt

VELUX Group Media Relations team: kathrine.westermann@velux.com

WWF International Media Team: news@wwfint.org

 

Om VELUX Gruppen

I nesten 80 år har VELUX Group skapt bedre levevilkår for mennesker over hele verden; ved å få mest mulig ut av dagslys og frisk luft gjennom taket. Vårt produktprogram inkluderer takvinduer og modulære takvinduer, dekorative solskjermingsprodukter og rulleskodder, samt installasjons- og smarthusløsninger. Disse produktene bidrar til å sikre et sunt og bærekraftig inneklima, for arbeid og læring, for lek og glede. Vi jobber globalt - med salgs- og produksjonsvirksomhet i mer enn 40 land og rundt 11 500 ansatte over hele verden. VELUX Group eies av VKR Holding AS, et heleid aksjeselskap av en veldedig stiftelse (THE VELUX FOUNDATIONS) og familie. I 2019 hadde VKR Holding totalt en omsetning på EUR 2,9 milliarder og THE VELUX FOUNDATIONS donerte EUR 178 millioner i veldedighetsstipend. For mer informasjon besøk www.velux.com. Følg oss på Twitter @VELUX.

Om WWF

WWF er en uavhengig bevaringsorganisasjon, med over 30 millioner tilhengere og et aktivt globalt nettverk i nesten 100 land. Vårt oppdrag er å stoppe nedbrytningen av planetens naturlige miljø, og å bygge en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen, ved å bevare verdens biologiske mangfold og sikre at bruken av fornybare naturressurser er bærekraftig, og fremmer reduksjon av forurensning og sløsende forbruk. Besøk www.panda.org/news for siste nytt og mediaressurser; følg oss på Twitter @WWF_media